Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
210
Søknadsinformasjon:
Humaniora, Filosofi og lingvistikk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 53.20 (primær)
  • 61.00 (ordinær)
Studieplasser: 16
Søknadskode (SO): 185715
Humaniora, Musikkvitenskap
Opptakskrav: MUSUIO
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 4
Søknadskode (SO): 185714
Realfag
Opptakskrav: REALR2
Poenggrenser 2022:
  • 61.40 (primær)
  • 61.00 (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 185747
Samfunnsvitenskap
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 57.00 (primær)
  • 61.90 (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 185474

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

20. september 2022.

Om studiet

Er du faglig ambisiøs og liker å se en sak fra flere sider? På honours-programmet får du kombinert faglig dybde med tverrfaglig kompetanse sammen med fremragende forskere, undervisere og andre studenter. Tverrfaglighet er viktig for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • Humaniora
  • Realfag

Alle utdanninger innen