Farmasi (master - 5 år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Profesjonsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Legemidler har stor innvirkning både på det enkelte individ og på samfunnet som helhet. Etter dette studiet vil du være ekspert på legemidler, og du vil kunne bidra til å utvikle nye legemidler og løse legemiddelrelaterte utfordringer hos den enkelte pasient og i samfunnet for øvrig.

Det 5-årige masterstudiet i farmasi er en profesjonsutdanning med tverrfaglighet innenfor legemiddelvitenskap og helsefag. På farmasistudiet lærer du å lage legemidler, og du får innsikt i hvordan legemidler virker i kroppen. Du vil lære om hvorfor de gir bivirkninger og hvordan legemidler påvirker hverandre og kan føre til forgiftninger og sykehusinnleggelser. Du lærer også om bruk av legemidler i et samfunnsperspektiv, og du får et grunnlag som gjør deg til legemiddeleksperten når du skal jobbe sammen med andre yrkesgrupper i helsevesenet.

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

52.60 (primær)
57.00 (ordinær)

Studieplasser

68

Søknadskode (SO)

185707

Lignende utdanninger