Computational Science favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Numeriske modelleringer og beregninger spiller en sentral rolle i dagens naturvitenskapelige og teknologiske utvikling. Kompliserte eksperimenter erstattes mer og mer av numeriske beregninger. Mange viktige oppdagelser og teknologiske nyvinninger ville ikke vært mulig uten omfattende numerisk modellering og dataanalyse.

Studiets oppbygging

Studieprogrammet har disse studieretningene:

  • CS: Applied mathematics and risk analysis
  • CS: Astrophysics
  • CS: Bioinformatics
  • CS: Bioscience
  • CS: Chemistry
  • CS: Geoscience
  • CS: Imaging and biomedical computing
  • CS: Materials science
  • CS: Mechanics
  • CS: Physics