Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master - tre år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Deltidsstudiet gir erfarne sykepleiere en klinisk spesialisering og faglig videreutvikling innen geriatrisk sykepleie. Du får fordypet kunnskap, og vil gjennom systematiske kliniske observasjoner bidra til å bedre helsetilbudet for eldre pasienter.