Asia- og Midtøstenstudier (master - to år) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Dette studiet tilbyr en kombinasjon av språk, kultur, samfunn og historie på høyere grad med utgangspunkt i Asia og Midtøsten.

En master innen Program for Asia- og Midtøsten-studier gir deg mulighet til å arbeide videre med det område og språk du har spesialisert deg i på lavere grad. Du kan fordype deg i det tema du er mest interessert i, innen et bredt spekter av kulturelle og samfunnsmessige emner. Et høyeregradsstudium med en kombinasjon av språk, områdekunnskap og en fagdisiplin innen asiatiske og afrikanske studier, tilbys ikke andre steder i Norge.

De fleste av studieretningene i programmet bygger på språkkompetanse fra lavere grad.

 

 

Studieretninger:

  • Chinese Society an Politics
  • East Asian Culture and History
  • Middle East studies
  • Modern Japan
  • Sanskrit
  • Sør-Asia-studier