Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Universitetet i Bergen

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

10

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. august

Om studiet

Gratis nettbasert kurs som skal gi grunnleggende innføring og praktisk nyttig kunnskap om krisepsykologi og pandemi.

Senter for krisepsykologi har utviklet et nettbasert kurs som skal gi grunnleggende innføring og praktisk nyttig kunnskap om krisepsykologi og pandemi. 

Kurset tar utgangspunkt i kliniske erfaringer og forskning samt kursdeltakernes ulike erfaringer med Covid19-pandemien.

Kurset er 100% nettbasert, går på deltid over ett semester og er fra høsten 2021 utvidet fra 5 til 10 studiepoeng. 

Studiets oppbygging

Kurset går over 1 semester og er organisert med 4 digitale tema-samlinger. For hvert tema er det 1 hel dag med nettundervisning kl. 0900 - 1530, totalt 4 undervisningsdager. Den 5. samlingen er viet muntlig presentasjon og drøfting av prosjektoppgaver.

Opptakskrav

Undervisningen består av forelesninger, gruppediskusjoner via nett samt individuelle oppgaver. På- og mellom samlingene skal du jobbe med en prosjektoppgave og du vil få veiledning underveis. Veiledning og oppgavearbeid foregår på UiBs læringsplattform Mitt UiB. 

Det er obligatorisk å delta på 3 av de 4 samlingene. Du skal også levere et refleksjonsnotat over din egen erfaring med prosjektarbeidet i gruppe etter den fjerde samlingen. 

Vurderingsformen på dette kurset er endret fra 10-dagers skriftlig hjemmeeksamen, til innlevering av prosjektoppgave etterfulgt av muntlig presentasjon og drøfting av oppgaven. 

Ytterligere praktisk informasjon om undervisning og eksamen vil dere få i forbindelse med oppstart på kurset. 

Opptaksinformasjon

Kurset vil være særlig aktuelt for deg med utdanning/arbeidserfaring fra helse- og omsorgsyrker, barnehage/skole, eller med erfaring fra HR og personalspørsmål i offentlig- eller privat virksomhet.

Pr 28. juni er kurset revidert og har fått støtte fra Kompetanse Norge og vi vil derfor fra og med 28. juni prioritere søkere som:

  • er under 25 år og er nyutdannet eller har lite arbeidserfaring etter endt utdanning (mindre enn 1 år) eller
  • er arbeidsledig/permittert

Vi ber deg derfor krysse av for hva som gjelder deg når du registrerer søknaden din.

Innenfor disse prioriterte gruppene er det førstemann til møllen, det vil si at vi tar opp etter dato for registrert søknad. 

Deretter vil vi kunne tilby plass til andre søkere, så langt vi har ledige plasser. 

Det er totalt 36 plasser på dette kurset.