Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 14. mars
Studiepoeng:
5
Søknadsfrist: 25. februar

Informasjon oppdatert

10. januar 2023.

Om studiet

Nettbasert grunnkurs som skal gi en solid introduksjon til feltet data science, med spesielt fokus på praktisk bruk av verktøy for data science gjennom bruk av programmet R. Søknadsfrist: 25. februar.

I det moderne samfunnet blir det lagret og generert store mengder data hele tiden fra de fleste områder som medisin, økonomi, miljø, forvaltning og industri. En stor utfordring er hvordan vi kan utnytte informasjonen i de store mengder data som samles inn på best mulig måte. Fagfeltene statistikk og data science handler om prinsippene og metodene for å samle inn, behandle og analysere data ved hjelp av spesialisert programvare. 

Universitetet i Bergen tar nå opp nye deltakere til det nettbaserte emnet STAT621 Introduksjon til Data Science med RSøknadsfrist 25. februar 2023.

Våren 2023 er emnet støttet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Bransjeprogrammet for maritim næring og vi vil derfor prioritere søkere som som er ansatt- eller permittert/arbeidsledig fra maritime næringer. 

Studiets oppbygging

Emnet gir 5 studiepoeng, og går på deltid over en periode på ca 10 uker, med oppstart 14. mars 2023 og 3-dagers hjemmeeksamen 12. - 14. juni 2023. 

Undervisningsopplegg

Emnet er 100 % nettbasert og all undervisning og øvrige læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp som student ved emnet. Vi går gjennom ulike tema via video og deltakerne skal gjøre ukentlige øvingsoppgaver, med støtte fra undervisningsassistenter og faglærere.

Alle undervisningsøkter/videoer, øvingsoppgaver mm vil være tilgjengelig på emnesiden i Mitt UiB fra og med oppstartsmøtet. Du kan da gå gjennom det faglige innholdet i den farten som passer for deg. Hver tirsdag vil faglærere være tilgjengelige for å svare på spørsmål om øvingsoppgaver etc. Alle deltakere skal levere inn øvingsoppgaver hver uke og minst fem av disse må være godkjente før du kan gå opp til avsluttende eksamen. 

  • Hvordan importerer vi data fra forskjellige kilder til R?
  • Hvordan strukturere og transformere data ved hjelp av forskjellige metoder i R?
  • Hvordan visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker
  • Introduksjon til grunnleggende modelleringsteknikker i statistikk/data science

Opptakskrav

Våren 2023 er STAT621 primært forbeholdt deg som er ansatt- eller permittert/arbeidsledig fra maritim sektor. Vi ber deg derfor krysse av for om du tilhører maritim bransje, samt oppgi arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus i forbindelse med søknad. Dersom vi har ledige plasser vil vi også kunne ta opp søkere fra andre bransjer.  

Du må dessuten ha generell studiekompetanse fra videregående skole og fortrinnsvis ha matematikkunnskaper tilsvarende R1 + R2 eller tilsvarende, som for eksempel matematikk eller annen realfaglig høyere utdanning fra universitet/høyskole. Vi kan også ta opp søkere uten R1/R2, på bakgrunn av yrkeserfaring, dersom vi har ledig kapasitet. 

Opptaksinformasjon

Vi har 30 studieplasser på STAT621 Introduksjon til Data Science med R. Registrer søknad her
 

Vi tar opp søkere i denne rekkefølgen:

1) Søkere fra maritime næringer som har enten R1 og R2, eller høyere utdanning innen matematikk/realfag som kan sidestilles med R1 og R2

2) Søkere fra maritime næringer uten formell matematikkbakgrunn som beskrevet over, men som kan dokumentere lang og relevant yrkeserfaring

4) Søkere fra andre bransjer som har matematikk-forkunnskaper

5) Søkere fra andre bransjer uten formelle matematikk-forkunnskaper

MERK: Vi holder av inntil 5 studieplasser for søkere fra Gass-Co, i henhold til avtale mellom bedriften og UiB. 

Videre studier

Vi planlegger oppstart av påbygningsemnet STAT623 høsten 2023. Du kan sette deg på epostliste for å få beskjed når vi åpner dette opptaket: 

Sett meg på e-postlisten