Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 24. mars
Studiepoeng:
5
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjon oppdatert

23. januar 2023.

Om studiet

Hvordan kan vi bremse klimaendringene gjennom omstilling til fornybare og mer bærekraftige energikilder? Nettstudium på deltid, primært for deg med bakgrunn fra elektro, automasjons-, kraft- eller fornybarnæringer. To kursrunder: vår og høst 2023.

Klima- og energiomstilling griper inn i alle områder i samfunnet og reiser en rekke utfordringer på tvers av blant annet klimavitenskap, teknologi, psykologi, jus og økonomi. Universitetet i Bergen tar nå opp nye deltakere til nettbasert emne som skal gi innføring i energiomstilling og fornybare energiressurser og forståelse for de viktigste tverrfaglige utfordringene.

Emnet er i 2023 støttet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for elektro, automasjons-, kraft- eller fornybarnæringer og er dermed primært rettet mot deg som er ansatt- eller arbeidsledig/permittert fra disse bransjene. Dersom vi har ledige plasser etter at søkere fra prioriterte bransjer har fått tilbud om plass, vil vi ta kunne ta opp andre søkere. 

Emnet vil gå to ganger i løpet av 2023:

Våren 2023: 24. mars - 12. juni. Søknadsfrist: 1. mars

Høsten 2023: 4. september - 13. november. Søknadsfrist: 15. august

Undervisningsopplegg

Emnet er 100 % nettbasert og går over en periode på 10-12 uker. 

Undervisningen består av 20 nettleksjoner à 2 timer, som du kan følge når det passer for deg. I tillegg vil det være 3 felles undervisningsøkter à 2 timer på kveldstid:

Våren 2023: 

11. april kl. 19 - 21
2. mai kl. 19 - 21
30. mai kl. 19 - 21

Høsten 2023: 

19. september kl. 19 - 21
3. oktober kl. 19 - 21
24. oktober kl. 19 - 21

Emnet avsluttes med en digital multiple-choice eksamen som du gjennomfører hjemmefra, innenfor eksamensperioden som er angitt under: 

Våren 2023: Eksamensperiode 5. juni kl. 1200 - 12. juni kl. 11.59
Høsten 2023: Eksamensperiode 06. november kl. 12.00 - 13.november kl. 11.59

Opptakskrav

Dersom du er under 25 år, må du legge ved dokumentasjon på generell studiekompetanse når du registrerer søknaden din. Er du over 25 år, er det ikke nødvendig å dokumentere dette, da vil du få opptak på grunnlag av realkompetanse

Det er ellers en fordel med grunnleggende kunnskaper innen naturvitenskap, men dette er ikke noe krav. Du vil få nødvendig introduksjon til relevante fagfelt på kurset. 

Opptaksinformasjon

I 2023 er emnet støttet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for elektro, automasjons-, kraft- og fornybarnæringene.  Ansatte- samt permitterte/arbeidsledige med tilkytning til disse bransjene vil derfor blir prioritert ved opptak. 

Vi har totalt 100 studieplasser og tar opp søkere fortløpende etter dato for registrert søknad, så lenge vi har ledige plasser.

Dersom vi har ledige plasser etter at søkere fra prioriterte bransjer har fått tilbud om plass, vil vi ta kunne ta opp andre søkere. 

Søk plass SDG607 Energiomstilling - VÅR 2023

Søknadsfrist : 1. mars

 

Du kan også allerede nå søke plass på kurset som skal gå til høsten: 

Søk plass SDG607 Energiomstilling - HØST 2023

Søknadsfrist: 15. august