Fakta

Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 11. oktober
Studiepoeng:
5
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

20. juni 2023.

Om studiet

Nettbasert emne som tar for seg avansert metodikk innen dataanalyse, med spesielt fokus på teori og bruk av generalisert lineære miksede modeller. Løpende opptak.

Dette emnet tar for seg avansert metodikk innen dataanalyse, med spesielt fokus på teori og bruk av generalisert lineære miksede modeller. Videre ser vi på praktisk bruk av R og spesielt på pakken «glmmTMB».

Les hele emnebeskrivelsen

Studiets oppbygging

Emnet gir 5 studiepoeng og går på deltid over en periode på ca 8 uker. Emnet er 100 % nettbasert og undervisning og alle læringsaktiviteter vil foregå via UiBs læringsplattform Mitt UiB.

Undervisningsopplegg

  • Forelesning onsdager kl 12.15 - 15.00 (inkl. oppgavedrøfting)
  • Første gang: 11. oktober 2023, siste gang 6. desember
  • Digital hjemmeeksamen (3 dager): 12. - 14. desember

Opptakskrav

Dette emnet krever at du har grunnleggende statistikkunnskaper fra før, tilsvarende emnene STAT110 eller STAT622. Du må derfor legge ved dokumentasjon på at du har slike forkunnskaper sammen med søknaden din, dersom du har tatt statistikkemner ved andre institusjoner enn UiB.

Det vil også være en fordel om du har ytterligere kunnskaper om statistikk, tilsvarende STAT111 eller STAT200, men dette er ikke noe absolutt opptakskrav og ikke noe du trenger å dokumentere. 

Opptaksinformasjon

Rangeringskriterier: 

Høsten 2023 er emnet støttet av Maritimt bransjeprogram/HK-Dir. og er derfor primært forbeholdt deg som er ansatt- eller permittert/arbeidsledig fra maritim sektor. Vi ber deg derfor krysse av for om du tilhører maritim bransje, samt oppgi arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus i forbindelse med søknad. 

Dersom vi har ledige plasser vil vi også kunne ta opp søkere fra andre bransjer.  Vi har 20 studieplasser på emnet. 

Hva må du legge ved søknaden:

Du må kunne dokumentere forkunnskaper i statistikk, jmf. opptakskrav over. 

Tidligere utdanning fra UiB henter vi frem automatisk, det samme gjelder utdanning fra de fleste norske læresteder. Du trenger ikke laste opp dokumentasjon.

Har du imidlertid utdanning fra før 1995, fra private høyskoler eller fra utlandet har vi ikke tilgang til dette. Du må da laste opp vitnemål/karakterutskrift som viser tidligere studier i statistikk.