Fakta

Sted:
Universitetet i Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 21
Søknadskode (SO): 184162

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Bergen

31. januar 2023.

Alle utdanninger innen