Masterprogram i barnevern favoritt ikon

Universitet og høgskole
Vil du være med på å sikre samfunnets behov for et kunnskapsbasert barnevern? Ta en master i barnevern ved Universitetet i Bergen!

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Masterprogram i barnevern skal bidra til å sikre samfunnet sitt behov for eit kunnskapsbasert barnevern gjennom å utdanne kandidatar som kan tileigne seg, vurdere, integrere og bruke forskingsbasert kunnskap, samt kunne nærme seg praksisfeltet på ein fagleg, analytisk og reflektert måte. Studiet dannar også eit rekrutteringsgrunnlag for framtidige Phd-kandidatar.

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnevern