Teater for barn og unge, påbyggingsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Du og dine medstudenter planlegger og gjennomfører et felles teaterprosjekt for barn og unge. Denne teaterproduksjonen innebærer mye egenaktivitet og selvstendig arbeid. I tillegg gjennomfører du et individuelt teaterfaglig prosjektarbeid. Du får praktisk erfaring med teaterproduksjon og utvikler ditt skapende potensial.

Hva lærer du?

  • Du får inngående kunnskap om alle sider ved en teaterproduksjon. Dette innebærer bl.a. regi, konseptutvikling, tekstbearbeiding, rollearbeid, dramaturgiske valg, skuespillertrening og scenografi.
  • Du lærer å reflektere over prosess og produkt i en vitenskapelig sammenheng.

Opptakskrav

Drama årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Kvalifikasjon/tittel

Drama,påbyggingsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand