Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Har du ambisjoner om å bidra til en bærekraftig og ansvarlig utvikling av samfunnet? Vi står overfor store utfordringer som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling, og det er stort behov for gründere og forretningsutviklere som kan bidra til en positiv endring. På Shift jobber studenter med ulik fagbakgrunn i team for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i disse utfordringene. Forskere, bedrifter og studentene selv spiller inn ideer som teamene jobber med å utvikle fra idé til bedrift. Du og ditt team har ansvaret for å realisere prosjektet, men Shift tilbyr et støtteapparat bestående av flinke forelesere, mentorer fra næringslivet og studentinkubatoren UiA Nyskaping som alle bidrar med sin kompetanse for at dere skal lykkes.

Dette masterprogrammet passer for deg dersom du er motivert for å jobbe sammen med andre for å skape endring i form av nye løsninger og nye bedrifter. Du ser muligheter der andre ser utfordringer og er ikke redd for å jobbe hardt og målrettet for å få ting til. Studentene på Shift entreprenørskap og økonomi jobber sammen med studenter på Shift entreprenørskap og teknologi og Shift entreprenørskap og innovasjon.

Hovedcampus er Kristiansand, men noen aktiviteter vil foregå på Campus Grimstad.

Hva lærer du?

På Shift lærer du om gründerskap ved å ta emner innen blant annet konseptutvikling, forretningsdrift og prosjektstyring. Ved å etablere egen bedrift sammen med dine medstudenter får du også en rekke praktiske ferdigheter. Hvert emne inneholder både teori og praksis som knyttes direkte til etableringen av din bedrift. Du oppnår en kompetanse som er verdifull når man skal starte nye virksomheter, arbeide med kommersialisering, utviklings- og innovasjonsprosesser i etablerte virksomheter, i tillegg til støtte for andre start-ups i etableringsfasen. Du tar også emner som bygger på bachelorgraden din. Med bachelor i økonomiske fag tar du emner på master i økonomi og administrasjon slik at du etter to år har oppnådd en master i entreprenørskap og økonomi og tittelen siviløkonom.

Opptakskrav

Du må ha fullført og bestått treårig bachelorstudium (180 studiepoeng) innen samfunnsvitenskapelige fag. Faglig grunnlag er bachelorgrad i økonomi og administrasjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon eller tilsvarende utdanning som bygger på UHR-ØAs (Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon) plan for bachelorprogram i økonomi og administrasjon.

120 studiepoeng skal være innenfor økonomisk-administrative fag.

Opptak baseres på en totalvurdering av vitnemål og intervju.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/shift-okonomi.

Kvalifikasjon/tittel

Master i shift entreprenørskap og økonomi