Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Grimstad

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet bør du velge dersom du er interessert i faktorer som fremmer og bedrer menneskers psykiske helse. Du vil få kunnskap om blant annet forhold i samfunnet som skaper psykisk uhelse og bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer, samt skape inkluderende lokalmiljø. Studiet er rettet mot deg som er fagperson, og som ønsker å styrke din kompetanse for arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Studiet omfatter psykisk helse i et livsløpsperspektiv, og inviterer til både teoretiske og kliniske studier.

Det er forskjellige arbeidsformer i programmet, blant annet forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og praksis. Forelesninger og gruppearbeid er i stor grad samlingsbasert, gjerne med 3-4 samlinger som har et omfang på 3-4 dager. Undervisningen foregår på dagtid. Timeplan for studiet er ferdig i midten av juni.

Hva lærer du?

Du vil få innblikk i ulike perspektiver på psykisk helse og lidelse, kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering, samt organisering av tjenestetilbudene. Du vil også utvikle kompetanse innen dialog- og relasjonskunnskap, brukerorienterte arbeids- og praksisformer, samt tilnærming til mennesker i krise. Videreutdanningen utfordrer deg også i forhold til eget fags teorier og arbeidsmåter i psykisk helsearbeid.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende treårig helse- og/eller sosialfaglig universitets- og høyskoleutdanning, og minst ett års praksis med pasienter og klienter etter utdanningen. Søkere med annen treårig universitets- eller høyskoleutdanning kan etter individuell vurdering tas opp til studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Psykisk helsearbeid, årsstudium