Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Miljøterapeutiske tilnærmingsmåter er et tverrfaglig studium, hvor fellesnevneren er å fremme livskvalitet hos personer med sammensatte funksjonsvansker. Videreutdanningen tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis og studentene vil få avansert kunnskap om ulike miljøterapeutiske tilnærminger. Målrettet miljøterapi vektlegger systematisk endringsarbeid med tydelige mål og forskningsinspirerte elementer i prosessen. Det er opptak til studiet hver annet år.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om ulike miljøterapeutiske tilnærminger basert på kognitiv atferdsteori, og kunnskap om en rekke miljøterapeutiske intervensjoner, teknikker, samhandlingsformer og endringsprosesser.

Du lærer kritisk analyse og faglig og etisk refleksjon rundt tjenester og arbeidsformer i feltet i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra både brukere og fagfolk, nyere forskning og relasjonene mellom disse.

Opptakskrav

Opptak til videreutdanningen forutsetter minimum bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som studenter.

Kvalifikasjon/tittel

Miljøterapeutiske tilnærmingsmåter, videreutdanning

Alle utdanninger innen