Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

201862

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Matematikk og realfag er grunnlaget for både teknologisk utvikling og forståelsen av hvordan ting logisk henger sammen. Matematikk er et språk som kan forstås over hele verden. Kompetanse i matematikk gir deg innsikt i, og bakgrunn for, å finne løsninger på en rekke problemstillinger i arbeidslivet – i alt fra oljeindustri og data, til finans og forsikring.

Visste du at matematikk kan brukes til

  • å utvikle dataprogrammer?
  • diagnostisering av hjerte- og karsykdommer?
  • å bedre forståelsen for egenskapene i et oljereservoar og derved bidra til økt oljeutvinning?
  • å lage vekstmodeller for ørretbestander?
  • å vurdere havbølgers virkning på oljeplattformer?

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innen matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Som student ved UiA har du et unikt tilbud om én-til-én-hjelp i matematikk – ca 20 timer i uken. Drop-in-tilbudet er i regi av MatRIC.

Hva lærer du?

Studiet lærer deg å analysere problemer matematisk, tenke både konkret og abstrakt, og formidle matematikk og matematisk tenkning til andre.

Du vil få bred kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk, innenfor emner som algebra, statistikk, differensiallikninger og kalkulus.

Andre studieår velger du selv et breddefag. Du kan velge blant årsstudier og emner. Denne valgfriheten kan gi utdanningen din større bredde, og gjøre rekkevidden for potensielle jobber større.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og ett av fagene R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper

R1 eller S1+S2 (2MX)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i matematikk

Alle utdanninger innen