Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

3

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Kandidater fra dette studiet oppnår en MBA-grad (Master of Business Administration) fra en av Asias ledende handelshøyskoler, som er del av Gadjah Mada University i Indonesia. Dette er en toårig master som undervises intensivt over 18 måneder. Ved å ta siste semester i Norge oppnår du en fellesgrad fra UGM og UiA. Graden kvalifiserer for stillinger i private selskaper og offentlig forvaltning, der det kreves kompetanse på kopling av bedriftsøkonomisk lønnsomhet og miljømessig bærekraft. Du får delta i et moderne og tverrfaglig masterprogram med norske og asiatiske forelesere, og med omfattende kontakt med praktikere fra private bedrifter og statlig forvaltning gjennom gjesteforelesninger og arbeidspraksis (internship). Du vil også ta del i et spennende alumni-nettverk med deltakere fra mange land. Studieprogrammet støttes av det norske Utenriksdepartement, og 20 av totalt 30 studenter på hvert kull skal komme fra land i Sørøst-Asia (ASEAN).

Du må betale en semesteravgift på 50.000 kroner til UGM (Indonesia) de to første semestrene. For norske studenter dekkes dette av stipend og lån fra Lånekassen. 

Hva lærer du?

Som student på dette programmet lærer du en tverrfaglig tilnærming til løsninger på viktige miljøproblemer, som energiforsyning, storbyvekst, matvaresikkerhet, forurensning, tilgang til reint vann, avskoging, tap av artsmangfold, og konsekvenser av globale klimaendringer.

Etter fullført studium skal du kunne anvende kritiske, etiske og helhetlige perspektiver på bedriftsledelse og offentlig forvaltning, der målet er å kombinere økonomisk effektivitet og langsiktige miljøhensyn.

Som student får du en grundig innføring i vanlige handelshøyskolefag, som finansiell økonomi, markedsføring, strategi og ledelse, og organisasjonsteori. Du lærer også om tekniske løsninger og ledelsesutfordringer på felt med spesielle miljøutfordringer, som energiforsyning, matvaresikkerhet og klimagassutslipp. Gjennom tverrfaglighet og et nært samarbeid med ledende virksomheter i Asia og Europa oppnår du en unik teoretisk-praktisk innsikt i hvordan miljøutfordringer kan håndteres i ulike kontekster. Den obligatoriske praksisperioden medvirker til høy grad av samfunnsmessig relevans i studiet og skal bidra til å skape gode jobb- og karrieremuligheter.

Opptakskrav

Søkere må ha en bachelorgrad. Aktuell faglig bakgrunn er økonomi og administrasjon, ingeniørvitenskap, miljø- og biovitenskap, samfunnsfag, geografi eller juss. Annen høyere utdanning på minimum bachelornivå kan også kvalifisere. Søkere må ha et tilfredsstillende resultat fra en anerkjent test for engelskspråklig kompetanse (IELTS eller TOEFL) og må ha minimum to års arbeidserfaring (‘erfaringsbasert master’). Studenter uten bachelorgrad i økonomi / administrasjon tilbys innføringskurs i regnskap, finansiell økonomi og statistikk ved UGM en måned før ordinær studiestart. Studieplass tildeles på grunnlag av konkurranse, der alle karakterer fra bachelorgraden teller.