Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Norge er et av verdens mest likestilte land, men samtidig er det store forskjeller på hvordan kvinner og menn lever i samfunnet. Studiet fokuserer på hvordan gutter, jenter, menn og kvinner får flere reelle muligheter uavhengig av kjønn og dermed får økt individuelt handlingsrom. Studiet gir også kjennskap til andre diskrimineringsgrunnlag som etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Hva lærer du?

Studiet gir en innføring i hva likestilling er og teorier rundt kjønn, mangfold og likestilling. Studiet går inn på årsakene til hvorfor menn og kvinner deltar ulikt på de ulike arenaene og drøfter hvilke tiltak som kan bidra til en bedre fordeling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Likestilling, halvårsstudium

Alle utdanninger innen