Årsstudium
Kunst og håndverk, årsstudium
Universitetet i Agder

Studienivå

Årsstudium

Organisering

, Heltid

Søknadsfrist

15. april 2015

Studiepoeng

60

Hvorfor velge dette studiet?
På årsstudiet får du grunnleggende forståelse og kunnskap om kunst- og håndverksfeltet, samtidig som du utvikler dine praktiske og uttrykksmessige ferdigheter. Eget skapende arbeid står sentralt på studiet, samt formidling til barn og unge. Gjennom studiet inngår praksis i grunnskolen.

Hva lærer du?
I tillegg til å utvikle deg på det praktisk-kreative feltet, tilegner du deg kompetanse i å formidle fagkunnskap innen håndverk, kunst og formkultur.

Generell studiekompetanse.
Kunst og håndverk, årsstudium

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2015

39.40 (primær)
48.00 (ordinær)

Studieplasser

8

Søknadskode (SO)

201642

Tilbys ved:

  • Kristiansand