Fakta

Sted:
Grimstad
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Samfunnet og næringslivet står overfor betydelige endringsprosesser blant annet som følge av ny digital teknologi og overgang til en mer bærekraftig økonomi med mindre oljeavhengighet. Vårt studium tar som utgangspunkt at utvikling av kunnskap, læring og innovasjon er viktige forutsetninger for samfunnsmessig transformasjon. Læring og innovasjon må foregå i bedrifter og organisasjoner. Det krever samarbeid mellom aktører og et samfunn som legger til rette for nyskapende aktiviteter. Innovasjon er nødvendig for at bedrifter og næringsliv skal kunne holde seg konkurransedyktig og for at offentlig sektor skal levere kvalitet og være effektiv, samtidig som man bidrar til fornyelse. Både digitalisering og det grønne skifte vil utfordre hvordan vi organisere og leder virksomheter, og hvordan vi utformer politikk for framtiden.

Masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling har et godt og aktivt studentmiljø. Studentenes egen linjeforening, Novus, bidrar til nettverksbygging mellom studenter, næringsliv og UiA, i tillegg til å fremme det sosiale og faglige aktiviteter i tilknytning til studiet.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling gir deg økt kunnskap om hvordan innovasjoner skjer i organisasjoner og i samfunnet og hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon kan forsterkes gjennom målrettet aktivitet og politikk. Masterstudiet har tre hovedområder:

  • Læring og endring i organisasjoner: Hvordan organisere og lede innovasjonsprosesser?
  • Innovasjon i nettverk og klynger: Hvordan samarbeide i lære- og innovasjonsprosesser?
  • Innovasjonspolitikk: Hvordan kan offentlige og private aktører innrette politikk og virkemidler for å stimulere til innovasjon?

Etter endt studium vil du ha relevant kunnskap om innovasjons-, kunnskaps- og læreprosesser i bedrifter, organisasjoner og samfunnet.

Opptakskrav

I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium i økonomi og administrasjon eller fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i samfunnsvitenskap. Derav minimum 20 studiepoeng på nivå 2/påbyggingsnivå. Det skal inngå samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/innovasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling