Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

6

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Programmet gir deg god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren. Du lærer om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon.

Masterstudiet er erfaringsbasert, og har nettbasert undervisning med enkelte samlinger i Grimstad.

Hva lærer du?

Programmet vil gi deg grunnlag for å behandle og analysere informasjon i helse- og sosialsektoren. Du lærer også å vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sektoren. En sentral målsetting er at studentene skal lære å gå aktivt inn ved utvikling, planlegging, implementering og evaluering av informasjonssystemer.

Opptakskrav

Minimum 3-årig helse- og/eller sosialfaglig utdanning på høyere nivå, og to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.
Som relevant yrkespraksis regnes erfaring som for eksempel sykepleier, radiograf, lege, vernepleier, barnevernspedagog, bioingeniør, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og tannlege, eller erfaring fra andre relevante stillinger i helse- og/eller sosialsektoren.

Se også utfyllende regler for opptak på uia.no/helsesosIKT

Kvalifikasjon/tittel

Master i helse- og sosialinformatikk