Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du opptatt av hvordan vi driver utviklingsarbeid og planlegger samfunnet? Er du interessert i globale utviklingsspørsmål og miljøproblematikk? Vil du lære mer om hva som påvirker urbane og rurale steder både i vestlige land og i det globale sør?

Masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging tilbyr to spesialiseringer hvor disse temaene belyses:

  • Development Management - nettstudium, undervises på engelsk
  • Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling.

Hva lærer du?

Spesialiseringen Development Management er basert på tre områder som hører nøye sammen; utvikling, miljø og forvaltning. Med dette som bakgrunn ser vi på de viktigste utfordringene menneskeheten står overfor i dag; fattigdom og underutvikling, miljø- og klimaendringer, krig og konflikt, demografi og kjønn, og forholdet mellom staten og det sivile samfunnet. Med utgangspunkt i klimaendringene, fokuserer vi på viktigheten av å forvalte en miljøbasert, bærekraftig utvikling, hvor vi også ser på de kulturelle og etiske sidene.

I spesialiseringen i Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling vil utviklings- og planleggingsprosesser være gjennomgående tema. Du vil lære om temaer som globalisering, mobilitet, kulturmøter, kjønn, urbant design, ruralisering, livsverden og kommunikasjon. Og du vil bli i stand til å utvikle planleggingsstrategier fra et interdisiplinært perspektiv både i din egen og i andre kulturer. Undervisningsmetodikken vil bygge på en problembasert læringsplattform med omfattende bruk av case-basert undervisning og feltstudier.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår et toårig integrert studium eller fordypning på minimum 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag. Det kreves også samfunnsvitenskapelig metode (7,5 studiepoeng).

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/global-development.

Kvalifikasjon/tittel

Master i global utvikling og samfunnsplanlegging