Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

30

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Selv om prosessen med europeisk integrasjon har gått gjennom mange kriser gjennom historien, påvirker EU fortsatt den politiske og økonomiske agendaen i Europa. EU er ingen supermakt, men er absolutt rangert som en av de viktigste aktørene på den globale scenen. EU påvirker ikke bare livene til de mer enn 500 millioner innbyggere som bor i Europa, men også millioner av mennesker som bor utenfor EUs grenser.

Enten du ønsker en karriere innen næringsliv eller offentlig forvaltning, vil kunnskap om EU og Europa og hvordan disse påvirker oss være relevant kunnskap å ta med seg videre.

Gjennom sosiale og faglige aktiviteter gir sommerskolen deg en unik mulighet til å bli kjent med studenter fra hele verden. Sommerskolen har mottatt nasjonal og internasjonal anerkjennelse som et studium som kan vise til et eksepsjonelt godt læringsmiljø for studentene.

EISS er også en del av spesialiseringen i Europeisk integrasjon på master i statsvitenskap og ledelse, og kan også gi et verdifullt faglig grunnlag i arbeidet med masteroppgaver innenfor det aktuelle fagfeltet.

Hva lærer du?

Gjennom metodiske og tverrfaglige tilnærminger, vil European Integration Summer School (EISS) kunne gi deg:

  • innsikt i et bredt spekter av spørsmål knyttet til europeisk integrasjon
  • en internasjonal dimensjon i knyttet til et spesifikt opplæringsfelt (for eksempel jus, offentlig forvaltning eller økonomi)
  • faglig og personlig utvikling i nært samarbeid med noen av de fremste ekspertene på området

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) innen samfunnsvitenskapelige fag. Eksempler på relevante fagområder kan være samfunnsvitenskapelige, rettsvitenskapelige eller økonomisk- administrative fag. 

Kvalifikasjon/tittel

Europeisk integrasjon

Alle utdanninger innen