Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

14. mars 2022.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Selv om prosessen med europeisk integrasjon har gått gjennom mange kriser gjennom historien, påvirker EU fortsatt den politiske og økonomiske agendaen i verden. EU er ingen supermakt, men er absolutt rangert som en av de viktigste aktørene på den globale scenen. EU påvirker ikke bare livene til de mer enn 500 millioner innbyggere som bor i Europa, men også millioner av mennesker som bor utenfor EUs grenser.

Enten du ønsker en karriere innen næringsliv eller offentlig forvaltning, vil kunnskap om EU og Europa og hvordan disse påvirker oss være relevant kunnskap å ta med seg videre.

Gjennom sosiale og faglige aktiviteter gir sommerskolen deg en unik mulighet til å bli kjent med studenter fra hele verden. Sommerskolen har mottatt nasjonal og internasjonal anerkjennelse som et studium som kan vise til et eksepsjonelt godt læringsmiljø for studentene.

EISS er også en del av spesialiseringen i Europeisk integrasjon på master i statsvitenskap og ledelse, og kan også gi et verdifullt faglig grunnlag i arbeidet med masteroppgaver innenfor det aktuelle fagfeltet.

Sommerskolen i 2022 begynner 21. juni for kurset "History, Institutions and Policies of European Integration". Det andre kurset som tilbys er "Current Issues in the Europeabn Union" og det begynner 12. juli. Du kan ta ett eller begge kursene.

Hva lærer du?

European Integration Summer School (EISS) vil kunne gi deg:

  • innsikt i en rekke sentrale spørsmål knyttet til europeisk integrasjon
  • et internasjonalt perspektiv på samfunnsfaglige tema (for eksempel innen jus, offentlig forvaltning og økonomi)
  • faglig og personlig utvikling i tett samspill med både medstudenter og forelesere

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) innen samfunnsvitenskapelige fag. Eksempler på relevante fagområder kan være samfunnsvitenskapelige, rettsvitenskapelige eller økonomisk- administrative fag.

Kvalifikasjon/tittel

Europeisk integrasjon

Alle utdanninger innen