Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 39.30 (primær)
  • 51.30 (ordinær)

Studieplasser

16

Søknadskode (SO)

201646

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette er studiet for deg som er interessert i mat og kosthold. I studiet lærer du mer om hvordan maten vi spiser påvirker helse og livskvalitet. Årsstudiet i ernæring, mat og kultur gir deg grunnleggende kunnskap om mat, kosthold og ernæring i et helse- og miljøperspektiv. Samtidig lærer du praktiske ferdigheter i matlaging. Du får også kompetanse i å planlegge kosthold for ulike grupper. Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter til bruk i eget liv. Studiet kan også inngå som en del av andre studier.

Hva lærer du?

I studiet lærer du om matens betydning for individ og samfunn, hvordan ulike typer kostmønstre er relatert til helse og om utfordringer knyttet til ernæring i ulike samfunnsgrupper. Du lærer å lage mat i tråd med nasjonale anbefalinger og i tråd med prinsipper for etisk og bærekraftig forbruk. I tillegg lærer du hvordan man planlegger, starter opp og driver en egen bedrift sammen med medstudenter i praksis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Ernæring, mat og kultur, årsstudium

Alle utdanninger innen