Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

MEROD

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

201864

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Dette er studiet for deg som er interessert i mat, kosthold og ernæring og ønsker å forstå mer av sammenhengen mellom kosthold og helse. Et sunt og bærekraftig kosthold er en forutsetning for god helse i befolkningen og et fundament i samfunnsutviklingen. Det er store nasjonale og globale samfunnsutfordringer knyttet til kosthold og ernæring i dagens samfunn, og derfor er det viktig å utdanne personer med bred kompetanse innenfor fagområdet.

Gjennom studiet vil du opparbeide deg kunnskap og ferdigheter innenfor helsefremmende og forebyggende ernæringsarbeid. Du vil også lære om forskning og forskningsmetoder innen ernæringsfeltet. Studiehverdagen vil bestå av varierte undervisningsformer i både laboratorier, kjøkken, gruppearbeid og fellesundervisning i auditorier. I løpet av studiet kan du velge arbeidspraksis der du får prøvd kompetansen din i arbeidslivet. Du vil også ha et emne i entreprenørskap der du sammen med medstudenter får erfaring i å planlegge, drive og avslutte en egen bedrift.

Hva lærer du?
I løpet av studiet vil du lære om mat og ernæring, om sunt og bærekraftig kosthold og om utfordringer i samfunnet knyttet til ernæring. Du vil få praktiske leksjoner i matlaging og vil lære om planlegging av kosthold. I tillegg studerer du emner som kjemi, biokjemi og fysiologi. Disse emnene gir deg forutsetninger for å forstå de kompliserte sammenhengene mellom kosthold og kroppens funksjon.

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å gi kunnskapsbasert veiledning og råd om helsefremmende og forebyggende kosthold til grupper. Samtidig vil du etter endt studium ha tilegnet deg kunnskap om politiske, nasjonale, globale og miljømessige utfordringer knyttet til mat og kosthold.

Opptakskrav

For å tas opp på bachelorprogrammet i ernæring kreves generell studiekompetanse i tillegg til MEROD-krav. Dette innebærer Matematikk R1 eller S1 og S2, fysikk 1 og kjemi 1 + kjemi 2. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ernæring, mat og kultur

Alle utdanninger innen