Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

201618

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

På årsstudiet i teater og drama får du grunnleggende forståelse og kunnskap om teaterkunst og anvendelse av drama og teater. Du får omfattende erfaring med skapende prosesser i samspill med andre, hvor sentrale redskap er kropp og stemme. Du utvikler dine praktiske og uttrykksmessige ferdigheter som formidler. Teater for og med barn og unge står sentralt. Du får en innføring i teaterproduksjon og anvendelse av drama/teater. Å øve opp evnen til å gjenkjenne kvalitet er en vesentlig del av studiet, og dette innebærer å oppleve en rekke ulike forestillinger.

Hva lærer du?

  • Du får innsikt i og erfaring med teater som kunst, kunstpedagogikk og som estetisk fag.
  • Du behersker grunnleggende teaterteknikker som improvisasjon og rollearbeid.
  • Du får kunnskap, innsikt og erfaring med de ulike funksjonene i en teaterproduksjon.
  • Du kan lede kreative, skapende prosesser og utvikler din egen evne som formidler.
  • Du kan anvende drama og teater kunstpedagogisk i ulike sammenhenger som skole, kulturarbeid og i frivillig arbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har krav om politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Drama, årsstudium

Alle utdanninger innen