Advokatassistent favoritt ikon

Fagskole
En Advokatassistent er en spesialisert medarbeider med gode juridiske kunnskaper og med innsyn i de daglige arbeidsoppgaver og fagområder som blir praktisert på advokatkontorer, og andre bedrifter som arbeider med jus. Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til fagrelevant jobbpraksis.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

102 800

Søknadsfrist

28. januar 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Advokatassistent er en ettårig utdanning. I andre semester er du i praksis i 8 uker, to dager per uke. Dette gir deg verdifull erfaring og mulighet til å bygge nettverk. Siden dette også gir generell kontorfaglig kompetanse, vil du dessuten være attraktiv for sekretær- og kontorstillinger i andre bransjer.

En Advokatassistent fra Treider skal ha god kunnskap til advokatbransjens standarder, juridisk korrespondanse, juridiske emner, klientbehandling, økonomi og regnskap samt juridisk engelsk. En Advokatassistent vil, foruten å være et ansikt utad, ofte spille en sentral rolle i kontordriften av virksomheten med bred fagkunnskap som krysser flere fagfelt.

 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning er man kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en hvilken som helst bedrift som Advokatassistent eller Sekretær innenfor det juridiske fagfeltet. Utdanningen gir en helhetlig forståelse for de administrative arbeidsoppgavene og ansvarsområdene knyttet opp mot en slik stilling.

Advokatassistent får typisk jobbtilbud hos advokater, i rettsinstansene, i juridiske avdelinger i bank, forsikring og finansselskaper. En del studenter får også jobbtilbud etter praksisperioden i den bedriften hvor de har hatt praksis.

Undervisningsopplegg

 • TO SEMESTRE PÅ DAGTID

 

Undervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30 over to semestre.

Undervisningen er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere utdanningen med henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

 

 • KLASSEROMSUNDERVISNING MED MAKS 20 ELEVER PER KLASSE

 

Emner:

 • Jus 1 og 2
 • Kontoradministrasjon 1 og 2
 • Regnskap 1 og 2
 • Engelsk forretningskorrespondanse 1 og 2
 • Prosjekt
 • Praksis
  • I utdanningens andre semester er du ute i praksis i 8 uker, 2 dager per uke. Studenter fra Treider Fagskoler får ofte praksisplass hos anerkjente advokatfirmaer. 

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.
 • Vi tilbyr et gratis, men obligatorisk forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.

Opptaksinformasjon

 • Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi behandler innkomne søknader helt frem til studiestart.

Kvalifikasjon/tittel

Advokatassistent