3D animasjon favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen 3D animasjon er et påbyggingsår for deg som allerede har gjennomført utdanningen 3D design eller innehar tilsvarende kompetanse.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

110 500

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

3D animasjon er en ettårig utdanning. Det vil være et spesielt fokus på produksjon av animasjonsfilm og spesialeffekter til film og krever gode kunnskaper i 3D-programmet Autodesk Maya. Videre vil du, i tillegg til å jobbe videre med emnene modellering, teksturering, lyssetting og rendering, gå dypere inn på rigging og animasjon og få en innføring i grunnleggende animasjonsprinsipper, dramaturgi og fortellerteknikk. Du vil også få jobbe med avanserte teknikker for å lage visuelle effekter i programmet The Foundry Nuke.

Jobbmuligheter

En fremtidig arbeidsplass kan typisk være i et produksjonsselskap, TV-selskap, filmselskap, i underholdningsbransjen, spillstudie, reklame- og designbyrå eller i et industriselskap. Andre muligheter kan være å jobbe som frilanser eller å starte et eget selskap som spesialiserer seg på 3D animasjon. Det er et utstrakt behov for dyktige animatører. Med 3D animasjon kan du også bli VFX artist.

Animasjon

Under dette emnet vil du lære:

• Animering i Autodesk Maya
• Bevegelse
• Animasjonsteknikk
• Animasjonsverktøy
• Animasjonskurver
• Animasjonsprinsipper
• Squash and stretch

Karakterrigging

Under dette emnet vil du lære:

• Avansert skjelettoppsett i Autodesk Maya
• Kontrollere karakteren
• Oppsett for ansiktsbevegelse
• MEL Programmering

Karakteranimasjon

Under dette emnet vil du lære:

• Karakteranimering i Autodesk Maya
• Animasjonsteknikker
• Animasjonsprinsipper
• Motion capture i Arena og Autodesk Motion Builder

Visuelle effekter og etterarbeid

Under dette emnet vil du lære:

• Visuelle effekter i The Foundry Nuke
• Filming
• Fotografering på location
• Digitale sett
• Etterarbeid av film og animasjon
• Rendering for postproduksjon
• Integrering av 3D-elementer i film
• Digitalisering av kamerabevegelse

Animasjonsproduksjon

Produksjon av animert kortfilm med fokus på følgende elementer i prosessen:

• Storyboard
• Animatic
• Historiefortelling
• Dramaturgi
• Pipeline
• Planlegging
• Produksjon
• Etterarbeid

Undervisningsopplegg

3D animasjon tilbys med varighet to semestre på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Opptaksinformasjon

Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi behandler innkomne søknader helt frem til studiestart.

Kostnader knyttet til kjøp av lærebøker kommer i tillegg til oppgitte kostnader for studiet. 

Kvalifikasjon/tittel

3D animasjon