Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Chr. Thams fagskole

Studiepoeng

120.00

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen TIP (teknikk og industriell produksjon).

Utdanningen i maskinteknisk drift gir deg opplæring i å bearbeide og/eller kjøpe og selge mekaniske produkter.

Fordypningen gir deg kompetanse som danner grunnlag for at de ulike prosessene i bedriften er økonomisk optimale og gir gode betingelser for mennesker og miljø.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som leder innen produksjonsplanlegging, produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev , og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.