Grovfôrbasert husdyrprod., nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen Landbruksfag og husdyrproduksjon.

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket gir deg opplæring i driftsledelse og økonomi, planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite,  samt melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og saueproduksjon. 

Fordypningen gir deg kompetanse i forvaltning og utvikling av landbruksforetak med husdyrproduksjon som basisnæring.

Utdanningen kvalifiserer til jobb som agrotekniker i grovfôrbasert husdyrproduksjon i fjellandbruket.

Opptakskrav

Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet (unntatt fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest, anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift), evt. tilsvarende realkompetanse –minimum 5 års relevant praksis.

 

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.