Boreriggoperatør, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Du lærer å kunne velge riktig boremetode for landbasert boring i grunn etter aktuelle forhold, om lover og forskrifter, samt kunne velge riktig utstyr i og til borehull, som for eksempel borekrone, borestreng, foringsrør eller spylemedium.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøttet

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Etter endt utdanning skal studenten ha ferdigheter som er nødvendig for å kunne planlegge, utføre og dokumentere ulike typer landbasert boring i grunn med egnet borerigg på en forsvarlig måte som ivaretar helse, miljø og sikkerhet, aktuelle lover og forskrifter, samt kunne montere aktuelt utstyr relatert til type boring, som for eksempel sirkulasjonspumpe for energibærer og riktig kuldemedium.

Studenten skal ha nødvendig kompetanse for å kunne operere og vedlikeholde ulike typer borerigg for landbasert boring, og vurdere, velge og montere aktuelt utstyr tilknyttet boring over jord.

Opptaksinformasjon

Søking på fagskoleutdanning skjer elektronisk på www.vigo.no - fagskoleutdanning.

Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no