Barsel og barnepleie - Drammen favoritt ikon

Fagskole
Studiet kvalifiserer til arbeid med pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske nyfødte barn, syke barn og deres pårørende.

Om studiet

Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og går over 4 semester med undervisning en kveld i uka og enkelte dagsamlinger.

Studiet gir 60 fagskolepoeng.

Du søker via vår nettside. I kommentarfeltet beskriver du din relevante utdanning og praksis.

Alle søknader blir behandlet av en inntakskomitè.