Barsel og barnepleie - Drammen favoritt ikon

Fagskole
Studiet kvalifiserer til arbeid med pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske nyfødte barn, syke barn og deres pårørende.