Personalpsykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette spennende studiet gir deg kjennskap til sentrale personalpsykologiske emner, samt aktuelle utfordringer som bedrifter står ovenfor i forhold til HR arbeidet.

Studienivå

Lavere nivå

Om studiet

Emnet Personalpsykologi er sentralt innen det arbeidspsykologiske feltet hvor fokus er på individet i organisasjonen og oppfølging av den enkelte medarbeider.

Faget kan inngå som en del av bachelorgraden Arbeids- og organisasjonspsykologi eller i generell psykologi.

Studiet gir deg en grunnleggende innføring i sentrale og individuelle faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du lærer og om aktuelle utfordringer som organisasjoner står overfor mht. personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i bedriften/organisasjonen.

Du lærer om følgende tema:

Betydning av emosjoner i arbeidslivet

Etikk i arbeidslivet

Gjennomtrekk (turnover) i arbeidslivet

 Karriereutvikling

Kjennetegn ved dyktige og udyktige medarbeidere

Individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng

Læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet

Lønn og belønningsmetoder

Persepsjon, attribusjon og beslutningstaking

Personlighetsfaktorer sin betydning for motivasjon og yting

Rekruttering og seleksjon

Individet i organisasjonen

Stress og traumer i arbeidslivet

Mangfoldsfaktorer («diversity») så som etnisitet, kultur og kjønn sin betydning i organisasjoner.

 

 

Læringsutbytte

Gjennom studiet får du en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske emner, samt aktuelle utfordringer som organisasjoner står ovenfor i forhold til rekruttering, utvelgelse, evaluering, utvikling og avvikling av arbeidstakere.

Tilbys ved:

  • Egersund

Lignende utdanninger