Motekonsulent favoritt ikon

Fagskole
Kreativt og yrkesrettet studie som introduserer deg for moteindustriens mange arbeidsområder.

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Studer ett semester heltid, eller to semester deltid.

Motekonsulent gir en innføring i mote- og designhistorie, styling og trender, kommunikasjonsstrategi, bedriftsøkonomi og kjøplovgivning. Utdanningen vektlegger motekonsulentenes rolle mellom det personlig kreative og det kommersielle markedsorienterte. Det legges også stor vekt på utvikling av en særegen portefølje gjennom studiet, som du kan ta med deg i jobbsøkprosessen og videre i møte med bransjen.

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.

Undervisningsopplegg

Fundamentet
Utdanningen kan tas over ett semester dagtid eller to semester kveldstid. Studiet inneholder 304 undervisningstimer med kreative og merkantile fag. Etter bestått fullført utdanning vil du ha gode praktiske ferdigheter og bred teoretisk kunnskap som gir stødig grunnlag for å løse virkelige arbeidsoppgaver og utfordringer.

Videre studiemuligheter
Endt studium gir grunnlag for opptak til den toårige Moteindustriutdanningen. Her kan du søke om direkteinnpass til andre semester da noen få plasser er holdt av til søkere som har fullført og bestått Motekonsulent.

Opptaksinformasjon

Du kan søke på en utdanning hos oss ved å besøke søknadsiden: www.sofi.no. Du vil motta en epost med informasjon om hvordan man laster opp kopier av vitnemål, eller siste terminkarakter, samt eventuelle attester. Disse legges i din personlige mappe.

Søker du på utdanningen Motedesign eller Moteindustri skal du i tillegg laste opp en opptaksprøve til mappen som du merker med ditt fulle navn, eller tilsendte studentnummer. Oppgaveteksten ligger ute på skolens nettsider: www.sofi.no.

Dersom du blir vurdert som godkjent for opptak vil du motta en studiekontrakt i posten sammen med innbetalingskort for registreringsavgift. Betalt registreringsavgift og retur av studie- kontrakt fullfører opptaket som student ved SoFI.

Karrieremuligheter

Utdanningen egner seg for deg som ønsker bred og grunnleggende kunnskap om moteindustrien. Arbeidsmuligheter kan for eksempel  være som medarbeider eller sjef i motebutikker, som stylist innenfor mote- og livsstilsegmentet, eller assistent i PR og agenturvirksomhet.