Nøkkelinformasjon

Lærested

Nivå

Annen utdanning

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Gjennom bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien tilbyr SINTEF nok en runde med 10 forskjellige og gratis kurs innen systematisk forbedringsarbeid / lean også i 2023. Dette er etablerte kurs som er gjennomprøvde hos store og små kunder fra ulike bransjer. Kursene har da vært kjørt som enten åpne eller bedriftsinterne kurs ute hos kunde med svært gode tilbakemeldinger. Kursene vi nå tilbyr er tilpasset for digital gjennomføring.

Kurset er rettet mot ledere og andre sentrale støtteressurser som ser behov for å sikre samsyn i virksomheten om mål, planer og tiltak.

Studiets oppbygging

Kurs serien er bygget opp med utgangspunkt i systematisk arbeid mot ett bedriftsmål , der første kurs vil gi opplæring i å ta bedriftens visjon og bryte det ned i langsiktig og kortsiktige mål og handlingsplan for å kunne nå disse målene. Den videre kursrekken vil bygge videre på dette kurset. Kursene blir arrangert som hel/halv dags moduler og hjemmeoppgaver mellom på enkelte kurs. 

Undervisningsopplegg

  • Kursene kjøres i perioden februar til oktober 2023.
  • Kursene er nettbaserte, og påmeldte deltagere mottar en møteinnkalling til kurset via Teams.
  • Det vil være mulighet for deltagerne å kommentere eller stille spørsmål via chat.
  • Relevant kursmateriell for hvert kurs er inkludert og oversendes til mailadressen som registreres ved påmelding.

Opptakskrav

Disse kursene er en del av bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien. Det er derfor et krav at du tilhører denne bransjen.