Fakta

Sted:
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Kautokeino
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon oppdatert

27. januar 2023.

Om studiet

Bygger på Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1.

Bryr du deg om samisk kultur, samfunn og historie?  
Da er dette studiet for deg. Studiet er spesielt tilrettelagt for Samisk høgskoles ”Ofelaččat -Samiske veivisere”, men det kan også egne seg for andre som skal undervise i eller formidle samiske samfunnsforhold og historie.

Studiet sikter mot å utvikle en faglig og etisk kompetanse i formidling av samisk kultur og samfunn og om samer i ulike offentlige kontekster. Det søkes å styrke studentens samiske selvforståelse, og studentens egne refleksjoner er vesentlige i studiet. Oppøvelse i fortellings- og presentasjonsteknikker, bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjon og konflikthåndtering i ulike situasjoner inngår. I dette studiet videreutvikles studentenes formidlingskompetanse ytterligere gjennom gjennomføring av et veiledet prosjektløp. Studenten skal her utvikle og gjennomføre et selvstendig formidlingsprosjekt som bygger på kompetansen fra modul 1.  

Læringsmetoder
Vanlige arbeidsformer i studiet er forelesninger, praktiske øvelser, studiebesøk, seminarer, oppgaveløsning, egne skriftlig og muntlige refleksjoner og prosjektarbeid. Arbeid med innhenting og vurdering av informasjon og kritisk tilnærming til kilder er sentralt. Også diskusjoner med refleksjoner over egne erfaringer, etiske refleksjoner og utprøvinger av begrunnelser inngår. Til hvert emne  gjennomfører studentene en arbeidsoppgave om emnet som legges frem muntlig på slutten av emnet. Det er en forutsetning at studentene bruker Samisk høgskole læringsplattform i studiet og i kommunikasjon med hverandre og med studiestedet.

Opptakskrav