IT Drift og Supportteknikk favoritt ikon

Fagskole
Dette er et ett-årig studium som passer for deg som har interesse for å jobbe med IT og ønsker en utdannelse med gode jobb-muligheter, eller for deg som ønsker omskolering. Utdannelsen gir spisset kompetanse til å bli en dyktig konsulent innen support og drift av IT-systemer.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

73 500

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Pensum omfatter datamaskinens oppbygning og virkemåte, maskinvare og operativsystem, kontorapplikasjoner med konfigurasjon og feilsøking. Studiet vektlegger også dokumentasjon, kommunikasjon og håndtering av henvendelser på Servicedesk.

Studieavgiften inkluderer studiemateriell og medlemsskap i Studentskipnaden Innlandet.
Studiet gir grunnlag for videreutdanning til System og Nettverksadministrator.

Undervisningsopplegg

Teoretisk og praktisk undervisning. 2 - 3 undervisningsdager per uke, de andre dagene avsettes til gruppearbeid og selvstudium.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring eller tilstrekkelig grunnlag i allmenne fag tilsvarende VG1-3. Grunnleggende datakunnskaper og gode engelskkunnskaper.

Opptaksinformasjon

Rullerende opptak fram til studiestart. Elektronisk søknadsskjema på skolens hjemmeside.

Karrieremuligheter

IT Drift og Supportteknikker. Typisk arbeid etter endt utdannelse vil være servicedesk for 1. og 2. linje support. Utdannelsen gir godt grunnlag for videre studier; f eks System og Nettverksadministrator,

Kvalifikasjon/tittel

IT Drift- og Supporttekniker