Rehabilitering, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i rehabilitering gir deg opplæring i funksjonshemming og funksjonsnedsettelse, habilitering og rehabilitering, lovverk, aktører, tiltak og organisering i tillegg til rehabiliteringsprosess og individuell plan.

Fordypningen gir deg breddekompetanse innen rehabilitering både på individnivå og på systemnivå.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre i kommunal sosial- og helsetjeneste som for eksempel innen hjemmebasert omsorg, sykehjem og andre institusjoner, bokollektiv og lignende. Du kan også jobbe i barnehage og skole, rehabiliteringssentre, psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester. 

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.