Psykisk helse-/rusarbeid, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning i fagretningen Helse.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i psykisk helse og rus gir deg opplæring i forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering i forhold til alle aldersgrupper og alle grader av

psykiske problem og lidelser, psykososiale problem hos barn og unge, tidlig intervensjon, arbeid med barn av foreldre med en psykisk lidelse, samt rus og rus- relaterte lidelser.

Fordypningen gir deg en breddekompetanse innen psykisk helsearbeid og om de viktigste tilnærmings- og behandlingsformer og metoder. 

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i helsetjenesten innenfor forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og lidelser.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.