Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i helse- og omsorgssektoren.

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Å gå inn i en lederrolle eller inneha en lederrolle krever kunnskap om ledelse. I helsesektoren er det viktig å ha kunnskap om hva det vil si å ha ansvar for pasienter og brukere og kunne skape trygge tjenester, om turnusplanlegging og dennes påvirkning på budsjettet, kunne håndtere avvik, være løsningsorientert, bygge kompetanse i eget personell og å kunne bidra til å skape et godt omdømme for virksomheten. 

Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren gir spisskompetanse innen helseledelse. Studiet er for deg som jobber innen helseinstitusjoner, hjemmetjenester og omsorgsboliger, samt for deg som jobber innen skole, barnehage og SFO.

Pris: kr Finansieres av statlige midler