Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Nettstudier

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Ønsker du å forstå hvordan makt, interesser og ideer om sikkerhet former internasjonal politikk? Og lurer du på hvordan vi kan sikre samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet? Da er årsstudiumet i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner noe for deg.

Med dette årsstudiet får du oppdatert kunnskap om sikkerhetsrelaterte temaer. Det passer for de som vil begynne å studere, som vil bygge på en utdanning eller omskolere seg.  

Sikkerhetsstudier vokste frem etter 2. verdenskrig og er blitt en etablert gren innenfor internasjonale relasjoner og statsvitenskap. Det er samtidig et område i rask utvikling fordi hva som truer verden stadig forandrer seg. Du lærer om tradisjonelle temaer som militærstrategi, men også å diskutere nyere problemstillinger, som «kan klimaendringer bidra til konflikt» og «hvilken rolle spiller migrasjon og forflytning av mennesker for internasjonale relasjoner».

Undervisningsopplegg

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster.

I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer!

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Du lærer å analysere sikkerhet fra ulike perspektiver og fagretninger, som historie, politisk filosofi og sosiologi i tillegg til statsvitenskap. Denne tverrdisiplinære tilnærmingen gjør at du som student opparbeider deg et bredt kunnskapsgrunnlag.

Noen eksempler på sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet er

 • er alle kriger utelukkende negative?
 • vil klimaendringer føre til flere voldelige konflikter?
 • kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?
 • hvorfor blir noen terrorister?
 • er USA i ferd med å tape sin posisjon som "hegemon"?
 • hvorfor er noen samfunn og land mer utsatt for vold enn andre?

Videre studier

Dette årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i enten bachelor i freds- og konfliktstudier eller bachelor i internasjonale studier.

Karrieremuligheter

Studiet kan være ditt første skritt på veien til en spennende jobb, eller bygge på for de som skal spisse sin kompetanse.  

Kunnskap innen sikkerhetsstudier er relevant for en rekke ulike sektorer og bransjer, som

 • forsvaret og etterretning
 • humanitære organisasjoner
 • sikkerhetsselskaper
 • statlig utenrikstjeneste (både politisk og militært)
 • forskningsinstitutter

Alle utdanninger innen