Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Nivå

Årsstudium

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Undervisningsopplegg

 Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

I løpet av årsstudiet må man delta på to obligatoriske samlinger.

En obligatorisk samling går over 2–4 dager og foregår på campus i Oslo.

Det er samling i følgende emner:

  • PSY3270 Konsulterende psykologi. Emnet i sin helhet tar sikte på å gi deg en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre deg i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Gjennom ulike øvelser og bruk av case vil du få trening i bruk av kliniske ferdigheter i praksis.
  • PSY6061 Anvendt idrettspsykologi. Emnet har fokus på hvordan bruke idrettspsykologiske teorier i idrettslig praksis. Emnet vil ha et praktisk fokus hvor studenten vil få trening i å utarbeide opplegg for mental trening og presentere dette både muntlig og skriftlig. I tillegg, vil emnet gi deg innsikt i ulike verktøy knyttet til mental ferdighetstrening, særlig knyttet til visualisering, stresshåndtering og motivasjon.

Læringsutbytte

I årstudiet i idrettspsykologi lærer du:

  • Hvordan påvirkes idrettsprestasjoner av personlighet og situasjon?
  • Hvorfor er det lurt å trene mentalt fra tidlig alder?
  • Hva er "choking", "flow" og "grit" i idrettssammenheng?
  • Hva er de viktigste mentale ferdighetene, og hvilke teknikker brukes for å bygge dem?
  • Hva kjennetegner et godt lederskap?
  • Hvorfor velger noen utøvere å dope seg?
  • Hva kjennetegner utbrenthet, og hvordan havner en utøver der?

Alle utdanninger innen