Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Kjeller

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

60.00

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse.

Studiet er organisert i en fellesdel på 30 studiepoeng og en fordypning i psykososialt arbeid av tilsvarende omfang.

Studiets fellesdel omhandler:

  • Mennesker, psykiske lidelser og det sosiale miljø
  • Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
  • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Studiets fordypningsdel gir rom for fordypning i faglig fundament, praksisstudier og/eller faglig utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Treårig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag eller tilsvarende og minst ett års relevant yrkespraksis

Alle utdanninger innen