Fakta

Studietype:
Videreutdanning
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Oppstart: Vår
Pris:

Gratis

Studiepoeng:
10

Informasjon oppdatert

4. september 2023.

Om studiet

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i smidig prosjektledelse og sirkulærøkonomi, hvor dekommisjonering og bærekraftig verdiskaping er sentralt.

Dekommisjonering dreier seg om å håndtere radioaktive kilder, demontering av utstyr og anlegg og overføring av radioaktivt materiell til andre anlegg.

Tradisjonell prosjektstyring og -ledelse er ikke tilstrekkelig for å kunne håndtere de utfordringene som gjør seg gjeldende når bærekraftig utvikling og nye komplekse løsninger skal utvikles i denne sammenheng.

Opptakskrav

Du kan lese om våre opptakskrav her.