Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Etterutdanning

Studiepoeng

7.5

Semester

1

Kostnader

Studieavgiften dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Om studiet

Studiet legger vekt på den norske arbeidslivsmodellens historie og hva som er viktig i norsk arbeidsliv.

I dette studiet lærer du å analysere egen arbeidsplass med organisasjons- og ledelsesteori. Samspill mellom ledelse, fagforeninger og ansatte sees i en kontekst for både drift og utvikling og virksomheten. 

Målet med dette studiet er at du skal kunne

  • bidra til utvikling av relasjoner mellom ledelse, fagforeninger, tillitsvalgte, verneombud og ansatte
  • utøve og formidle kritisk refleksjon om praktiseringen av ledelses- og samarbeidsmodeller
  • bruke de bedriftsdemokratiske ordningene i samhandling i drift og utviklingsøyemed

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse (samordna.no) eller realkompetanse.

Realkompetansesøkere må: 

  • være 25 år eller eldre i søknadsåret
  • dokumentere minimum 5 års fulltids yrkespraksis og/eller utdanning, deltid regnes om til heltid.
  • ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet

Norsk- og engelskkunnskaper skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.

Målgruppe 

Målgruppen er personer med lederansvar og tillitsvalgte innen elektro-, automasjon-, kraft og fornybarnæringen.