Nøkkelinformasjon

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Er du fysioterapeut med interesse for utviklingsarbeid og forskning? Masterstudiet i fysioterapi gir deg grunnlag for å bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving innenfor fysioterapifaget.

Målgruppen er fysioterapeuter med interesse for utviklingsarbeid og forskning innen fysioterapi.

Studiet kan gjennomføres som fulltidsstudium over to år eller som deltidsstudium over fire år. Det leder frem til graden master i fysioterapi (Master's Degree in Physiotherapy). Bestått studium gir 120 studiepoeng . Studenter kan velge mellom tre fordypninger: fysioterapi for barn, fysioterapi for eldre personer eller fysioterapi for mennesker med muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP).

Helse og problemer knyttet til bevegelse og funksjoner er felles overbygning, mens fordypningene gir mulighet for å fokusere på spesiell problematikk innenfor hvert område.

Fordypningen barn , definert som aldersgruppen 0-18 år, setter barn med spesielle behov og dets familie i sentrum. Fordypningen fokuserer på spesialisert kunnskap og empirisk forskning knyttet til sentrale problemstillinger innen utvikling og læring, når målet for intervensjonen er å bedre funksjon, selvstendighet og deltakelse i barnets hverdagsliv.

Fordypningen eldre personer , definert som aldersgruppen 55 år og eldre, fokuserer på spesialisert kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til aldring og konsekvenser av aldring, samt avansert kunnskap om prosessene knyttet til fysioterapi tiltak for å bedre funksjon, sosial deltakelse og livskvalitet.

Fordypningen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) omhandler følgende fem hovedgrupper:

 1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet
 2. Ikke-infeksiøse inflammatoriske sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler
 3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle
 4. Patologisk beintap/osteoporose med uten osteoporotiske brudd
 5. Skader i bevegelsesapparatet inkludert følgetilstander.

Studiet har fem obligatoriske emner. Studenten skal også ta ett av to valgfrie emner som er *-merket nedenfor.

 • Kunnskapsgrunnlag og praksis i fysioterapi - 20 stp.
 • *Smerte - multidimensjonal vurdering og helsefaglige tiltak - 10 stp.
 • *Samhandling - kroppsperspektiver og relasjoner i behandling og rehabilitering - 10 stp.
 • Vitenskapsteori - 10 stp.
 • Kvantitativ metode - 10 stp.
 • Kvalitativ metode - 10 stp.
 • Masteroppgave - 60 stp.

Opptakskrav

Bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende grad i fysioterapi. Det kreves ikke turnustjeneste eller annen praksis.