Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

LÆRER

Poenggrenser 2021

  • 42.50 (primær)
  • 47.60 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

215140

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelorstudiet gir kunnskap om blant annet fysisk aktiv læring, friluftsliv, trening, didaktikk og pedagogikk. Du får undervisningskompetanse i kroppsøving og idrettsfag opp til og med videregående skole og folkehøgskole.

I alle tre studieårene er det mye fysisk aktivitet, både i idrettshall, på ulike utendørsarenaer og gjennom friluftsliv. Du vil få bred innføring i idretter, dans, alternative aktiviteter og friluftsliv der det vil fokuseres både på egen utvikling og hvordan du kan lære bort de ulike aktivitetene.

Studiet vil gi kunnskap om sammenhengen mellom kroppens oppbygging og funksjon, og hvordan den kan påvirkes gjennom ulike treningsformer. Profesjonsfaget innbefatter didaktikk og pedagogikk og vil være gjennomgående i de tre studieårene.

I hvert studieår inngår flere lærerike og sosialt givende friluftslivsturer og kurs. Praksisopplæring er også gjennomgående i hvert semester.

OsloMet gir studenter med bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag muligheten til å ta et fjerde studieår med videreutdanning i skolefag. Dette vil gi undervisningskompetanse i to fag, tittelen adjunkt og fortrinn i arbeidsmarkedet som lærer.

Målgruppe

Studiet passer blant annet for deg som

  • vil kombinere din fritidsinteresse i idrett og friluftsliv med studier og senere arbeid
  • vil undervise i kroppsøving i grunnskolen, videregående opplæring eller på folkehøgskole
  • vil jobbe med opplærings- og formidlingsarbeid knyttet til barn, unge og voksne innenfor idrett og frivillige organisasjoner
  • vil ta en mastergrad innen utdanningsvitenskap og spesialisere deg for skolefaglig eller pedagogisk arbeid i grunnopplæringen

Relaterte studier

Fullført studium vil kvalifisere til masterutdanning i skolerettet utdanningsvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Spesielle opptakskrav:

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og matematikk.
  • Minst 35 skolepoeng.

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Alle utdanninger innen