Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

13. mars 2023.

Om studiet

Emnet gir en introduksjon til digitale medier og programvare der digital bildebehandling og visuell kommunikasjon er sentralt.

Digitale medier blir tatt i bruk som formidlingsverktøy, til utprøving og dokumentasjon, samt som selvstendig kunstnerisk uttrykk gjennom hele emnet. Emnet legger vekt på fagdidaktiske problemstillinger og hvordan knytte det opp til læreplaner med utprøving og refleksjon.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Kvalifikasjon/tittel

Andre studier

Alle utdanninger innen