Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

90

Semester

3

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Anestesisykepleie er å utøve sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Anestesisykepleie består videre i å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehus.

I studiet benyttes kurs, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. En del emner er felles med andre videreutdanninger og organiseres i samarbeid med disse.

Praksis

Praksisstudier utgjør ca. 55 prosent av studietiden. Praksisstudiene knyttes til avdelinger der det er anestesiologisk virksomhet som omfatter elektiv (planlagt), dagkirurgisk og øyeblikkelig-hjelp behandling i og utenfor sykehus. Reisevei i praksisperioder må påregnes.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Karrieremuligheter

Alle utdanninger innen