Oppvekstfag, deltid favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanningen i oppvekstfag skal gjelde arbeidet med barn fra 0-18 år.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

FN's barnekonvensjon, artikkel 1, definerer barn som ethvert menneske under 18 år, hvis ikke barnet blir myndige etter den lovgivning som gjelder for barnet.

Omsorg er en viktig del i det praktiske arbeidet for en barne- og ungdomsarbeider. Med omsorg menes ofte omsorgsarbeid som er knyttet til stell av barn og unge, men omsorg er også en viktig del av det uformelle samspillet og er med på å skikre kvaliteten på arbeid med barn og unge. Yrkesutøveren har en etisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn og unge. Målet er at omsorgsarbeid skal kjennetegnes av nærhet, varme og innlevelse.

Fagskoleutdanning skal bygge på videregående opplæring.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på vigo.no For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.
Mer om fagskole og opptak på www.fagskoleopptak.no

Lignende utdanninger